23 Μαΐ 2016

21 Μαΐ 2016

Περί οκνηρίας, Εξάντας Ελλήνων


20 Μαΐ 2016

Περί οργάνωσης από τον Εξάντα


19 Μαΐ 2016

Περί Πορείας και επιλογών


Η 3η από τις 12 Προτροπές


18 Μαΐ 2016

Φόβος, Εξάντας Ελλήνων