29 Μαΐ 2016

Περί Θεού, Εξάντας Ελλήνων


23 Μαΐ 2016

21 Μαΐ 2016

Περί οκνηρίας, Εξάντας Ελλήνων


20 Μαΐ 2016

Περί οργάνωσης από τον Εξάντα


19 Μαΐ 2016

Περί Πορείας και επιλογών


Η 3η από τις 12 Προτροπές


18 Μαΐ 2016

Φόβος, Εξάντας Ελλήνων


Η 1η από τις 12 Προτροπές