16 Φεβ 2012

Μην σας πλανήσουν τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των ξένων βασιλείων. Αυτοί είναι τόσο σκλάβοι και δια να μετριάσουν την εντροπήν των.....


Για να θυμόμαστε την ιστορία μας....... Αξίζει να δείτε το αρχείο PowerPoint

*Και τότε όπως τώρα οι υποτιθέμενοι ξένοι συμπαραστάτες των Ελλήνων ήταν υποκριτές*

*Δια την αγάπην της τιμής μας, στοχαστήτε το με προσοχήν. Μην σας πλανήσουν τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των ξένων βασιλείων. Αυτοί είναι τόσο σκλάβοι και δια να μετριάσουν την εντροπήν των, προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμόν των*.

Ενότητα: *Η Ελλάδα στα Δεσμά της*

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η εκμετάλλευση των αγροτών και των άλλων καταπιεσμένων τάξεων…

Ενότητα *Η ανάσταση του Γένους*

*Ίσως, τέλος πάντων προσμένετε να μας δώση την ελευθερίαν κανένας από τους αλλογενείς δυνάστας; Ω θεέ μου! Έως πότε , ω Έλληνες, να πλανόμεθα τόσον αστοχάστως; Διατί να μη στρέψωμεν και μιαν φοράν τους οφθαλμούς μας εις τα απελθόντα, δια να καταλάβωμεν ευκολότερα και τα μέλλοντα;…Και ποιος στοχαστικός άνθρωπος ημπορεί να πιστεύση, ότι όποιος από τους αλλογενείς δυνάστας ήθελε κατατροπώσει τον οθωμανό, ήθελε να μας αφήσει ελεύθερους; Ω απάτη επιζήμιος! Μην είστε αδελφοί μου τόσον ευκολόπιστοι. Αναγνώσατε την ιστορίαν και μάθατε, ότι οι Ρωμαίοι έταξαν των Ελλήνων και διευθέντησιν και ελευθερίαν αλλ’ αφού εμβήκαν εις την Ελλάδα, ευθύς την εκήρυξαν επαρχίαν τους….*

Τα παραπάνω αποτελούν Προοικονομία της Επανάστασης του 1821 από άγνωστο συγγραφέα στο βιβλίο:

*Ανώνυμος Έλλην* ή *Ελληνική Νομαρχία* που πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 εις μνήμη του Ρήγα Φεραίου

Πως διοικούν οι ισχυροί τους ανίσχυρους

Δεν υπάρχουν σχόλια: