11 Νοε 2009

Αμοιβές *Ιερατίου* ΔΕΗ


ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Συμ/λοι

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Bonus

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Η.

300.000€ ΕΤΗΣΙΩΣ & 100.000€ Bonus

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ρ.Θ.

140.000€ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

3ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1800cc


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.

106.763,07€ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

3ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ Bonus 20% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 50.000€ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1800cc

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. Α.

120.000€ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ "ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ"

3ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ 20% bonus ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1600cc

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β. Κ.

85.000€ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ(ΣΕ 12 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χ. Σ.

80.000€ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ Bonus 4% "Για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων

3ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ & Bonus ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 25%

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (media & public relations)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ.Δ.

80.000€ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ Bonus 4% "Για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων

3ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ & Bonus ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 20%


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μ.Δ.

60.000€ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

3 ΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ- & Bonus ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.000€ & Bonus 14% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. Α.

60.000€ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ& Bonus ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 20% & 4% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π. Σ.

40.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πηγή κοινοβουλευτική ερώτηση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: