5 Δεκ 2009

Ποῦ πᾶμε μὲ τὸ Εὐρωσύνταγμα καὶ τὰ ὑπόλοιπα Συντάγματα τοῦ κόσμου (Ἀπαντᾶ ὁ Ἐθνάρχης Βενιζέλος)

*…Θεωρίαι νέαι παρουσιάζονται τώρα τελευταία. Ἔρχονται, δηλαδὴ καὶ μᾶς λένε:

Τί τὶς θέλετε τὶς σημαῖες, τὶς πατρίδες, τὰ ὄνειρα καὶ τὰ ἰδανικά; Ὅλα αὐτά, διὰ τὸ σημερινὸν πνεῦμα εἶναι ἰδέες ἀπηρχαιωμένες. Ἐλᾶτε ἐδῶ, μᾶς λένε νὰ δώσουμε τὰ χέρια καὶ νὰ γίνουμε ἀδελφοί.

Βέβαια μὲ συγκινεῖ καὶ ἐμένα αὐτὴ ἡ ἰδέα. Θέλω καὶ ‘γῶ νὰ δώσουμε τὰ χέρια καὶ νὰ γίνουμε ὅλοι ἀδελφοί. Ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἐφθάσαμεν εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον καὶ φοβοῦμαι μήπως δὲν φθάσωμεν ποτέ. Ἀμφιβάλλω πολύ, ἂν ποτὲ θὰ φθάσωμεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ καταργηθοῦν τὰ ὅρια τῶν πατρίδων.

Ἐὰν συνέβαινεν αὐτό, θὰ ἐγινόμεθα μία ποίμνη ὑπὸ ἕνα ποιμένα. Ἀλλὰ τότε θὰ εἴμεθα πρόβατα…* . (Ἐθνάρχης Βενιζέλος Κ. Ἐλευθέριος 29 Ἀπριλίου 1929)

Πόσα ἤξερες……!!!!!

ΠΥΞΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: